กิจกรรมของโรงเรียน

คณะศึกษาดูงานจากเทศบาลนครหาดใหญ่เยี่ยมชมโรงเรียนเทศบาล 5 เด่นห้า

เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2562 คณะผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา จากโรงเรียนเทศบาล 1 (เอ็งเสียงสามัคคี) เทศบาลนครหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เข้าเยี่ยมชมศึกษาดูงานโรงเรียนสิ่งแวดล้อมศึกษา (Eco-School) ณ โรงเรียนเทศบาล 5 เด่นห้า…
เปิดบ้านวิชาการ ท.5 น้อมนำศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน

เปิดบ้านวิชาการ ท.5 น้อมนำศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน

เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2562 โรงเรียนเทศบาล 5 เด่นห้า จัดงาน “เปิดบ้านวิชาการ ท.5 น้อมนำศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน”…
กีฬาสีภายในโรงเรียน ประจำปี 2561

กีฬาสีภายในโรงเรียน ประจำปี 2561

เมื่อวันที่ ๑๑-๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๑ โรงเรียนเทศบาล ๕ เด่นห้า ได้จัดการแข่งขันกีฬาสีภายในโรงเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑…

โรงเรียนเทศบาล 5 เด่นห้า รับรางวัล “สถาบันการศึกษาสร้างชาติดีเด่น”

โรงเรียนเทศบาล 5 เด่นห้า ได้รับรางวัลประกาศเกียรติคุณ “สถาบันการศึกษาสร้างชาติดีเด่น” จากสถาบันการสร้างชาติ…

โรงเรียนเทศบาล 5 เด่นห้า รับรางวัลชมรมเยาวชนสร้างชาติดีเด่น

เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน โรงเรียนเทศบาล 5 เด่นห้า ได้รับรางวัลชมรมเยาวชนสร้างชาติ (NBI-Youth Club) ดีเด่น ระดับภาคเหนือตอนบน…
1 2 3 4 13