กิจกรรมของโรงเรียน

โครงการปรับพื้นฐานนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4

วันที่ 30 พฤษภาคม 2558 โรงเรียนเทศบาล 5 เด่นห้า ได้จัดกิจกรรมโครงการปรับความรู้พื้นฐานนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 4…

แข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครเชียงราย

เมื่อวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๘ โรงเรียนเทศบาล ๕ เด่นห้า ได้เป็นเจ้าภาพในการจัดสถานที่แข่งขันทักษะวิชาการกลุ่มโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครเชียงราย…
1 11 12 13