กิจกรรมของโรงเรียน

โครงการสืบสานอาหารล้านนา สร้างคุณค่าชีวิต ส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน

เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2558 นายณรงค์ศักดิ์ เตือนสกุล รองนายกเทศมนตรีนครเชียงราย พร้อมด้วยนางบังอร มะลิดิน รองนายกเทศมนตรีฯ และคณะผู้บริหารเทศบาลนครเชียงราย ผู้บริหารโรงเรียน ครูและนักเรียนโรงเรียนเทศบาล 5 เด่นห้า ตลอดถึงเครือข่ายด้านอาหารพื้นเมืองเชียงราย ร่วมรายงานผลการดำเนินงานโครงการสืบสานอาหารล้านนา สร้างคุณค่าชีวิต ส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน ตามโครงการประกวดเยาวชนสร้างสรรค์นวัตกรรมท้องถิ่น ครั้งที่ 4…

กิจกรรมปลูกรักษ์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพฯ

เทศบาลนครเชียงราย ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) (BEDO) จัดกิจกรรมปลูกรักษ์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพฯ ให้ความรู้ชุมชนปลูกต้นมเหสักข์ – สักสยามินทร์วันสิ่งแวดล้อมโลก ประจำปี 2558 ในวันที่ 4 มิถุนายน 2558 นี้ ณ สวนสาธารณะหนองปึ๋ง โดยมีผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนโรงเรียนเทศบาล 5 เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้…

โครงการปรับพื้นฐานนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4

วันที่ 30 พฤษภาคม 2558 โรงเรียนเทศบาล 5 เด่นห้า ได้จัดกิจกรรมโครงการปรับความรู้พื้นฐานนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 4…

แข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครเชียงราย

เมื่อวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๘ โรงเรียนเทศบาล ๕ เด่นห้า ได้เป็นเจ้าภาพในการจัดสถานที่แข่งขันทักษะวิชาการกลุ่มโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครเชียงราย…
1 10 11 12