รองผู้อำนวยการสถานศึกษาฝ่ายวิชาการและฝ่ายบุคคล

Kun