ติดต่อเรา

โรงเรียนเทศบาล ๕ เด่นห้า

 

558 ถนนสันโค้งน้อย ตำบลรอบเวียง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

โทรศัพท์ : 0-5371-1976  โทรสาร : 0-5375-8608