โรงเรียนเทศบาล ๕ เด่นห้า จัดงานวันแม่แห่งชาติ

โรงเรียนเทศบาล ๕ เด่นห้า จัดงานวันแม่แห่งชาติประจำปี ๒๕๕๘
เมื่อวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๘

วันที่ ๑๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ที่ผ่านมา โรงเรียนเทศบาล ๕ เด่นห้า ได้จัดงานวันแม่แห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๘ ซึ่งกิจกรรมในงานประกอบด้วย พิธีถวายพระพรองค์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์ พระบรมราชินีนาถ   กิจกรรมการแสดงของเด็กนักเรียน และกิจกรรมประกวดร้องเพลงรำลึกพระคุณแม่ โดยมีนายกิจจา อ่องฬะ ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล ๕ เด่นห้า นำคณะผู้บริหาร คณะครู และนักเรียน เข้ากิจกรรมกันอย่างพร้อมเพรียง

IMG_9520_resize IMG_9531_resize IMG_9540_resize IMG_9514_resize IMG_9553_resize IMG_9562_resize  IMG_9578_resize