แข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครเชียงราย

เมื่อวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๘ โรงเรียนเทศบาล ๕ เด่นห้า ได้เป็นเจ้าภาพในการจัดสถานที่แข่งขันทักษะวิชาการกลุ่มโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครเชียงราย ประกอบไปด้วย การแข่งขันทักษะทางคอมพิวเตอร์ การแข่งขันหุ่นยนต์ การแข่งขันจินตลีลา การแข่งขันร้องเพลงลูกทุ่งพร้อมแดนเซอร์ และการแข่งขันรำวงมาตรฐาน

IMG_3987_resize

IMG_3999_resize

IMG_4009_resize

IMG_4010_resize

IMG_4029_resize

IMG_4040_resize

IMG_4101_resize