โรงเรียนเทศบาล 5 เด่นห้า เข้าร่วมขบวนแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2562

โรงเรียนเทศบาล 5 เด่นห้า ได้เข้าร่วมขบวนแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2562

เมื่อวันศุกร์ที่ 19 กรกฎาคม 2562
โรงเรียนเทศบาล 5 เด่นห้า ได้เข้าร่วมขบวนแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2562 ซึ่งจัดโดยเทศบาลนครเชียงราย โดยในการเดินขบวนแห่เทียนพรรษาในครั้งนี้ ทางโรงเรียนเทศบาล 5 เด่นห้า ได้รณรงค์ในเรื่องของการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เชิญชวนให้หันมาใช้ถุงผ้า เพื่อลดปริมาณของขยะที่เป็นปัญหาสิ่งแวดล้อมที่สำคัญในปัจจุบัน