เทศบาลเมืองอุทัยธานี ศึกษาดูงานโรงเรียนเทศบาล 5 เด่นห้า

เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2562 คณะผู้บริหารเทศบาล ผู้บริหารสถานศึกษา คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา จากเทศบาลเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี เข้าเยี่ยมชมศึกษาดูงานโรงเรียนเทศบาล 5 เด่นห้า

โดยมีท่านผู้อำนวยการอนุรักษ์ บุตรสาร ให้การต้อนรับและทั้งนี้ยังได้บรรยายศาสตร์และศิลป์ในการบริหารจัดการ การขับเคลื่อนโรงเรียนสิ่งแวดล้อมศึกษา อีโคสคูลทั้งระบบไปสู่ความสำเร็จ จนได้รับรางวัลสถาบันการศึกษาสร้างชาติดีเด่น จากสถาบันการสร้างชาติ ให้กับคณะศึกษาดูงานที่เข้ามาเยี่ยมชมโรงเรียนเทศบาล 5 เด่นห้า ในครั้งนี้