ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้าเรียนต่อ ปีการศึกษา 2562

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้าเรียนต่อ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และ ๔  ปีการศึกษา ๒๕๖๒

ด้วยตามที่โรงเรียนเทศบาล ๕  เด่นห้า  ได้ดำเนินการประกาศรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒  ระหว่างวันที่ ๑๔-๒๕ มกราคม  ๒๕๖๒  ไปแล้วนั้น

บัดนี้  ทางโรงเรียนเทศบาล ๕ เด่นห้า ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าเรียนต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ ซึ่งจะสอบคัดเลือกในวันที่ ๙ กุมภาพันธ์  ๒๕๖๒  ดังนี้

http://www.t5denha.ac.th/M1-62-pre.pdf

http://www.t5denha.ac.th/M4-62-pre.pdf