โรงเรียนวัดห้วยจรเข้วิทยาคม เข้าศึกษาดูงานการจัดการศึกษาด้านภาษาจีน

วันที่ 23 มกราคม 2562 โรงเรียนวัดห้วยจรเข้วิทยาคม จังหวัดนครปฐม เข้าศึกษาดูงานการจัดการศึกษาด้านภาษาจีน

ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล 5 เด่นห้า นางอนุรักษ์ บุตรสาร คณะผู้บริหาร คณะครูกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ ร่วมต้อนรับคณะผู้บริหาร คณะครูจากโรงเรียนวัดห้วยจรเข้วิทยาคม จังหวัดนครปฐม เข้าศึกษาดูงานการจัดการศึกษาด้านภาษาจีน หลักสูตรการสอนเพื่อใช้เป็นแนวทางในการเปิดแผนการเรียนวิชาภาษาจีนของโรงเรียนต่อไป