คณะศึกษาดูงานจากเทศบาลนครหาดใหญ่เยี่ยมชมโรงเรียนเทศบาล 5 เด่นห้า

เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2562 คณะผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา จากโรงเรียนเทศบาล 1 (เอ็งเสียงสามัคคี) เทศบาลนครหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เข้าเยี่ยมชมศึกษาดูงานโรงเรียนสิ่งแวดล้อมศึกษา (Eco-School) ณ โรงเรียนเทศบาล 5 เด่นห้า

โดยมีท่านผู้อำนวยการอนุรักษ์ บุตรสาร ให้การต้อนรับและทั้งนี้ยังได้บรรยายศาสตร์และศิลป์ในการบริหารจัดการ การขับเคลื่อนโรงเรียนสิ่งแวดล้อมศึกษา อีโคสคูลทั้งระบบไปสู่ความสำเร็จ ให้กับคณะศึกษาดูงานที่เข้ามาเยี่ยมชมโรงเรียนเทศบาล 5 เด่นห้า ในครั้งนี้