รับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาในระดับชั้น ม.1 และ ม.4 ประจำปีการศึกษา 2562

โรงเรียนเทศบาล ๕ เด่นห้า สังกัดเทศบาลนครเชียงราย กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย เปิดรับสมัครนักเรียน เพื่อเข้าศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และ ๔ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒


– รายละเอียด
http://www.t5denha.ac.th/rec_std62.pdf

– ดาวน์โหลดใบสมัคร
ระดับชั้น ม.1
http://www.t5denha.ac.th/m1-62.pdf
ระดับชั้น ม.4
http://www.t5denha.ac.th/m4-62.pdf