โรงเรียนเทศบาล 5 เด่นห้า รับรางวัลชมรมเยาวชนสร้างชาติดีเด่น

เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน โรงเรียนเทศบาล 5 เด่นห้า ได้รับรางวัลชมรมเยาวชนสร้างชาติ (NBI-Youth Club) ดีเด่น ระดับภาคเหนือตอนบน

และในงานเดียวกันนี้ ทีมตัวแทนเยาวชนจากโรงเรียนเทศบาล 5 เด่นห้า ได้นำเสนอผลงานในการประกวดโครงการ CCS (Cap-Corner Stone) ระดับภาคเหนือตอนบน

โดยทำการนำเสนอในหัวข้อการดำเนินงาน Zero Waste School ของโรงเรียนเทศบาล 5 เด่นห้า

และนำเสนอนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ “ถังขยะมหัศจรรย์” จากผลงานโครงงานของนักเรียน

ทำให้ได้รับรางวัลชนะเลิศ ในการประกวดโครงการ CCS ระดับภาคเหนือตอนบน

โดยมีท่านผู้อำนวยการอนุรักษ์ บุตรสาร และทีมตัวแทนนักเรียนโรงเรียนเทศบาล 5 เด่นห้า พร้อมด้วยครูผู้ควบคุม

เข้ารับรางวัลจากท่าน ศ.ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ ประธานสถาบันการสร้างชาติ Senior Fellow, Harvard University, USA ณ ห้องประชุม St.Joseph Hall โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย (แผนกมัธยม) จังหวัดเชียงใหม่