วันคล้ายวันสวรรคตในหลวงรัชกาลที่ 9

โรงเรียนเทศบาล 5 เด่นห้า จัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2561 ท่าน ผู้อำนวยการอนุรักษ์ บุตรสาร เป็นประธานจัดกิจกรรรม “กตัญญูกตเวทิตาราชพลี” ถวายเป็นราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในหลวงรัชกาลที่ 9 เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นท้นอันหาท่ีสุดมิได้