ประกวดสุนทรพจน์นักเรียนระดับมัธยมศึกษาจังหวัดเชียงราย ประจำปี 2561

เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2561 ทางสโมสรฝึกการพูดเชียงราย ร่วมกับโรงเรียนเทศบาล 5 เด่นห้า จัดประกวดสุนทรพจน์นักเรียนระดับมัธยมศึกษาจังหวัดเชียงราย ประจำปี 2561

ในหัวข้อ “เด็กไทยยุคใหม่ ใช้สื่อออนไลน์อย่างสร้างสรรค์” โดยมีนางอนุรักษ์ บุตรสาร ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาล 5 เด่นห้า เป็นประธานในพิธีเปิด