กิจกรรมวันเยาวชนแห่งชาติประจำปี 2561

วันที่ 20 กันยายน 2561 คณะผู้บริหาร คณะครู และตัวแทนนักเรียน โรงเรียนเทศบาล 5 เด่นห้า เข้าร่วมกิจกรรมวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2561 ณ โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย