โรงเรียนเทศบาล 5 เด่นห้า อธิษฐานจิตภาวนา ให้ 13 ชีวิต ที่ติดอยู่ในถ้ำให้ปลอดภัย

คณะผู้บริหาร คณะครูและตัวแทนนักเรียนโรงเรียนเทศบาล 5 เด่นห้า อธิษฐานจิตภาวนา ให้ 13 ชีวิต ที่ติดอยู่ในถ้ำให้ปลอดภัย

เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2561 ท่านผู้อำนวยการอนุรักษ์ บุตรสาร ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล5 เด่นห้า จังหวัดเชียงราย มอบหมายให้รองผู้อำนวยการ นำตัวแทนคณะครูและนักเรียน อธิษฐานจิตภาวนา ขออำนาจและพระบารมีแห่งดวงพระวิญญาณอันศักดิ์สิทธิ์แห่งพ่อขุนมังรายมหาราชเจ้า จงดลบันดาลประทานพรให้ 13 ชีวิต ท่ีติดอยู่ในถ้ำจงปลอดภัย ขอให้ทีมค้นหาพบเจอและนำออกมาสู่อ้อมอกแห่งครอบครัวและพวกเราโดยเร็วพลัน