กิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปี 2561

โรงเรียนเทศบาล 5 เด่นห้า จัดกิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปี 2561

เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2561 โรงเรียนเทศบาล 5 เด่นห้า ได้จัดกิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปี 2561 ณ อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล 5 เด่นห้า โดยมีนางอนุรักษ์ บุตรสาร ผู้อำนวยการสถานศึกษา เป็นประธานในพิธี และได้รับเกียรติจาก รศ.ประสาน ตังสิกบุตร ผู้เชี่ยวชาญด้านสิ่งแวดล้อมศึกษา ร่วมในพิธีไหว้ครูในครั้งนี้ด้วย