โครงการอบรมสัมมนาคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้บริหาร คณะครู และผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2561

เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2561 โรงเรียนเทศบาล 5 เด่นห้า ได้จัดโครงการอบรมสัมมนาคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้บริหาร คณะครู และผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2561

โดยมีท่านณรงค์ศักดิ์ เตือนสกุล รองนายกเทศมนตรี เทศบาลนครเชียงราย เป็นประธานในพิธี