นายกเทศมนตรีเทศบาลนครเชียงรายและคณะ เยี่ยมชมโรงเรียนเทศบาล5 เด่นห้า

นายสมพร ใช้บางยาง อดีตอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น พร้อมด้วยนายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีเทศบาลนครเชียงรายและคณะ เยี่ยมชมโรงเรียนเทศบาล5 เด่นห้า

เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2561 นายสมพร ใช้บางยาง อดีตอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น พร้อมด้วยนายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีเทศบาลนครเชียงรายและคณะ เยี่ยมชมโรงเรียนเทศบาล5 เด่นห้า โดยมีนางอนุรักษ์ บุตรสาร ผู้อำนวยการสถานศึกษาและคณะครูให้การต้อนรับและบรรยายสรุปแนวทางการจัดการศึกษาโรงเรียนเทศบาล5 เด่นห้า โดยเฉพาะการบริหารจัดการศึกษาสิ่งแวดล้อมศึกษา