ผู้อำนวยการกล่าวต้อนรับนักเรียนและมอบนโยบายการจัดศึกษาแก่คณะครูและนักเรียน

เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2561 นางอนุรักษ์ บุตรสาร ผู้อำนวยการสถานศึกษา กล่าวต้อนรับนักเรียนประจำปีการศึกษา 2561 และมอบนโยบายการจัดการศึกษาแก่คณะครูและนักเรียน