โรงเรียนเทศบาล 5 เด่นห้า จัดกิจกรรมทำบุญวันขึ้นปีใหม่ 2561

เมื่อวันที่ 3 มกราคม 2561 โรงเรียนเทศบาล 5 เด่นห้า ได้จัดกิจกรรมทำบุญวันขึ้นปีใหม่ 2561 ณ อาคารเอนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล 5 เด่นห้า

โดยมีนางอนุรักษ์ บุตรสาร ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล 5 เด่นห้า เป็นประธานถวายเครื่องสังเวยแด่พระชัยราชาพระภูมิเทวดาอารักษ์เจ้าท่ีของโรงเรียน ถวายเครื่องสักการะแด่พระพุทธเบญจบารมีพระพุทธรูปประจำโรงเรียน และทำบุญถวายสังฆทานเนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่2561 เพื่อความเป็นสิริมงคลและอนุรักษ์สืบสานสร้างกระบวนการศึกษาเรียนรู้วัฒนธรรมประเพณีไทยและท้องถิ่น