กีฬาสีภายในประจำปีการศึกษา 2560

เมื่อวันที่ 14-15 ธันวาคม 2560 โรงเรียนเทศบาล 5 เด่นห้า จัดกิจกรรมกีฬาสีภายใน ประจำปี 2560 ณ สนามโรงเรียนเทศบาล 5 เด่นห้า