ทีมนักเรียนโรงเรียนเทศบาล 5 เด่นห้า รับรางวัลการประกวดผลงานเรื่องความดี D7Days

ทีมนักเรียนโรงเรียนเทศบาล 5 เด่นห้า ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับมัธยมศึกษา
ในการประกวดผลงานประเภทหนังสั้นเรื่องความดี D7Days

วันที่ 27 กันยายน 2560 นักเรียนโรงเรียนเทศบาล 5 เด่นห้า เข้าร่วมพิธีประกาศผลและมอบรางวัลให้กับผู้ชนะการประกวดผลงาน เรื่อง “ความดี” ตามพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
โดยทีมจากโรงเรียนเทศบาล 5 เด่นห้า ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับมัธยมศึกษา
ในการประกวดผลงานประเภทหนังสั้นจากทั้งหมด 114 ทีม ทั่วประเทศ และเข้ารับรางวัลจากท่านศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
ณ ห้องประชุมรัฐสภา ชั้น 2 อาคารรัฐสภา 1

สรุปรางวัลประเภท Short Film ระดับมัธยมศึกษา
ชนะเลิศ
– โรงเรียนเทพศิรินทร์ กรุงเทพมหานคร
รองชนะเลิศ อันดับ 1
– โรงเรียนเทศบาล 5 เด่นห้า จังหวัดเชียงราย
รองชนะเลิศ อันดับ 2
– โรงเรียนปากคาดพิทยาคม จังหวัดบึงกาฬ
ชมเชย
– โรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา “โพธิ์คำอนุสรณ์” จังหวัดสกลนคร
– โรงเรียนดอนเมืองทหารอากาศบำรุง จังหวัดปทุมธานี