กลุ่มครูแกนนำโรงเรียนเทศบาล 5 เด่นห้า ศึกษาดูงานโรงเรียนสิ่งแวดล้อมศึกษา

เมื่อวันที่ 5-8 กันยายน 2560 โรงเรียนเทศบาล 5 เด่นห้า โดยการนำของ ท่านผอ.อนุรักษ์ บุตรสาร ได้ไปศึกษาดูงานโรงเรียนสิ่งแวดล้อมศึกษา ( Eco-School) ณโรงเรียนงามมานะ(แผนทับอุทิศ) และโรงเรียนสุเหร่าทางควาย กรุงเทพมหานคร