กลุ่มครูแกนนำโรงเรียนเทศบาล 5 เด่นห้า ศึกษาดูงานโรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น

เมื่อวันที่ 22-25 สิงหาคม 2560 คณะครูแกนนำโรงเรียนพอเพียง โรงเรียนเทศบาล 5 เด่นห้า เดินทางไปศึกษาดูงานโรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น

คณะครูแกนนำโรงเรียนพอเพียง โรงเรียนเทศบาล 5 เด่นห้า นำโดยท่านรองผู้อำนวยการ นางกัญศรี มณีรอด เดินทางไปศึกษาดูงานโรงเรียนพอเพียงท้องถิ่นที่โรงเรียนเทศบาล 5 วัดป่าจิตต์สามัคคี เทศบาลนครนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา และโรงเรียนเทศบาลวัดเวฬุวัน เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด

210196 210197 210198 210199

210203 210201 210202