ทีมนักเรียนโรงเรียนเทศบาล 5 เด่นห้า คว้ารางวัลชนะเลิศ โครงการประกวดนวัตกรรม IT Maker Day ครั้งที่ 1

โครงการประกวดนวัตกรรม IT Maker Day ครั้งที่ 1 สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
ณ ห้องคำมอกหลวง มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง วันที่ 7 กรกฎาคม 2560
โดยจุดประสงค์ของการจัดโครงการครั้งนี้เพื่อจัดการประกวดนวัตกรรมด้าน Hardware, Software and Digital media ในระดับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา และ ระดับอุดมศึกษา ซึ่งตัวแทนนักเรียนของโรงเรียนเทศบาล 5 เด่นห้า ได้ส่งทีมเข้าร่วมประกวดแข่งขันในครั้งนี้ ซึ่งทีม #T501 ที่จัดทำโครงการเข้าประกวดในเรื่อง “พัดลมอัจฉริยะ” ได้รับรางวัลจากการแข่งขัน ดังนี้

– รางวัลชนะเลิศ ประเภท Thailand Education 4.0 
– รางวัลพิเศษยอดผู้เข้าชมสูงสุด

19657353_1476520212408564_51624095066929610_n

19875322_1476520272408558_1238699641504185948_n

19731853_1476520432408542_7915704471231173915_n

19731871_1476520429075209_7103246038517806413_n

19875380_1476520435741875_554703747729520630_n

19884280_1476520269075225_2772476479953667151_n

19884329_1476520282408557_7039355371389845548_n

19665233_1476520319075220_3006059061014466061_n