ผลงานนักเรียน

โครงงานโปรแกรมประยุกต์บนอุปกรณ์เคลื่อนที่ เรื่อง “แอ่วไหว้พระ 9 วัด แวดเวียงเจียงฮาย”

ที่มาและความสำคัญ เทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามามีบทบาทสำคัญในชีวิตและสังคมของไทยมากขึ้นเรื่อยๆ ไม่ว่าจะเป็นการทำงาน การสื่อสาร การนัดหมายและการเดินทางท่องเที่ยว เรียกได้ว่ากิจกรรมในชีวิตประจำวันต่างๆ ล้วนแล้วแต่มีเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศแทบทั้งสิ้น เราจึงไม่สามารถปฏิเสธความสำคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งมีอิทธิพลต่อผู้คนมากมายในปัจจุบันได้ โดยเฉพาะในด้านการท่องเที่ยวที่ในปัจจุบันนักท่องเที่ยวจำนวนมากใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ โดยเฉพาะอินเตอร์เน็ตในการค้นหาข้อมูลเพื่อเตรียมตัวในการเดินทาง รวมไปถึงข้อมูลเส้นทางและแผนที่ ที่จะช่วยให้นักท่องเที่ยวทราบถึงระยะทางที่จะไปยังสถานที่ท่องเที่ยว โรงแรม ที่พัก ร้านอาหาร หรือสถานที่สำคัญต่าง ๆ นอกจากนี้ ยังมีบริการอื่น ๆ อีกมากมายที่ช่วยอำนวยความสะดวกให้นักท่องเที่ยวอย่างครบครัน เช่น บริการจองตั๋วเครื่องบิน ค้นหาโรงแรม ที่พัก ผ่านระบบออนไลน์ เป็นต้น เรียกได้ว่าไม่ต้องย่างเท้า       ออกจากบ้าน ก็สามารถวางแผนการเดินทางได้อย่างสมบูรณ์แบบ ทั้งนี้ด้วยเพราะเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นสิ่งที่มีการพัฒนาอย่างไม่หยุดนิ่ง จังหวัดเชียงรายเป็นจังหวัดที่มีแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจมากมาย ในแต่ละปีจะมีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเข้ามาเที่ยวในจังหวัดเชียงรายเป็นจำนวนมาก และสถานที่ที่มีนักท่องเที่ยวนิยมเข้ามาเที่ยวชมเป็นจำนวนมากก็คือวัด วัดเป็นศูนย์กลางของชุมชนในสังคมไทยมาตั้งแต่อดีต อิทธิพลของพุทธศาสนาเป็นปัจจัยสำคัญในการกำหนดวิถีชีวิตของชาวไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นแหล่งที่รวบรวมงานศิลปวิทยาการและความรู้มากมายหลายสาขา ตลอดจนเป็นแหล่งรวมของศิลปกรรมที่มีค่า เช่น โบราณสถาน โบราณวัตถุ และจิตรกรรมฝาผนัง ซึ่งงานศิลปกรรมต่างๆ เหล่านี้นับเป็นมรดกทางวัฒนธรรมอันล้ำค่าและเป็นเสมือนเอกลักษณ์ของความเป็นชาติไทย ปัจจุบันวัดมีบทบาทเพิ่มมากขึ้นกว่าเดิมคือ การเป็นแหล่งท่องเที่ยวประเภทศาสนสถานที่สำคัญ เพราะภายในวัดประกอบไปด้วย ศิลปวัฒนธรรมที่สะท้อนให้เห็นอารยธรรมและความเจริญของชาติ อันเป็นแหล่งรวม ที่สามารถศึกษาย้อนกลับได้ในด้านประวัติศาสตร์ โบราณคดี วัฒนธรรม ศิลปกรรม สถาปัตยกรรมรวมทั้ง การเชื่อมโยงความเป็นมาของวัฒนธรรมกับชุมชนและการตั้งถิ่นฐานของชุมชน นอกจากนี้วัดยังเป็นทรัพยากรการท่องเที่ยวที่ประกอบด้วยสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติที่สวยงาม สงบ สันโดษตามหลักพระพุทธศาสนา และในจังหวัดเชียงรายก็มีวัดอยู่เป็นจำนวนมาก ซึ่งเป็นศิลปะแบบไทยล้านนาที่มีความสวยงามเป็นที่    ชื่นชอบของนักท่องเที่ยวที่มาเยี่ยมชม ทางผู้จัดทำจึงมีแนวคิดที่จะจัดทำโปรแกรมประยุกต์บนอุปกรณ์เคลื่อนที่ สำหรับให้ข้อมูลด้านการท่องเที่ยวเกี่ยวกับวัดจำนวน 9 วัด ที่มีความสวยงามและมีความน่าสนใจ ซึ่งอยู่ในเขตตำบลเวียงและตำบลรอบเวียง จังหวัดเชียงราย เพื่อเป็นอีกช่องทางหนึ่งให้กับนักท่องเที่ยวและข้อมูลการท่องเที่ยวภายในจังหวัดเชียงราย ซึ่งผู้ใช้จะได้รับประโยชน์ในด้านการท่องเที่ยว โดยสามารถศึกษารายละเอียดของสถานที่ท่องเที่ยว เพื่อนำไปประกอบการตัดสินใจในการวางแผนการเดินทางท่องเที่ยวจังหวัดเชียงรายต่อไป   วัตถุประสงค์  1. เพื่อสร้างโปรแกรมประยุกต์บนอุปกรณ์เคลื่อนที่ ที่สามารถใช้ได้ในสมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ต บนระบบปฏิบัติการ Android 2. เพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจของนักเรียนที่ใช้โปรแกรมประยุกต์บนอุปกรณ์เคลื่อนที่ ที่สร้างขึ้นมา หลังจากได้ทำการทดลองใช้แล้ว ประโยชน์ที่ได้รับจากการทำโครงงาน 1. ได้โปรแกรมประยุกต์บนอุปกรณ์เคลื่อนที่ เพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวภายในจังหวัดเชียงราย 2. ช่วยให้นักท่องเที่ยวประหยัดเวลาในการเดินทาง และได้เส้นทางที่สะดวกที่สุดในการเดินทาง 3. เกิดความสะดวกในการค้นหาข้อมูลการท่องเที่ยวภายในจังหวัดเชียงราย 4. ได้ประชาสัมพันธ์ข้อมูลการท่องเที่ยวภายในจังหวัดเชียงราย 5. เป็นแนวทางในการพัฒนาโปรแกรมประยุกต์บนอุปกรณ์เคลื่อนที่สำหรับเนื้อหา และเพื่อประโยชน์ในด้านอื่นๆ ดาวน์โหลด บทคัดย่อ แอปพลิเคชัน คู่มือการใช้งาน…

โครงงานสบู่เหลวล้างมือจากเศษสบู่ก้อน

โครงงานสบู่เหลวล้างมือจากเศษสบู่ก้อน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา   ที่มาและความสำคัญ สบู่ เป็นเครื่องสำอางชนิดหนึ่งที่ใช้ในการทำความสะอาดร่างกาย กระบวนการผลิตสบู่มีการเพิ่มส่วนผสมอื่น ๆ เพื่อให้สบู่มีสรรพคุณตรงตามความต้องการของผู้บริโภคมากขึ้น เช่น มีสีสันที่สวยงามน่าใช้ มีกลิ่นหอม และมีสรรพคุณทางยา สบู่ที่เราพบตามปัจจุบันนั้นมีทั้งสบู่เหลวและสบู่ก้อน ซึ่งก็แล้วแต่ความสะดวกของผู้บริโภคที่จะเลือกสรรใช้ บ้างราคาของสบู่ก็จะสูง เช่น สบู่เหลวอาบน้ำ สบู่เหลวล้างหน้า หรือสบู่เหลวล้างมือเป็นต้น ส่วนสบู่ก้อน ส่วนใหญ่จะมีราคาที่ถูก จึงนิยมใช้กันมาก ในทุกครัวเรือน เนื่องจากในปัจจุบันเราสำรวจพบว่าในบ้านที่ใช้สบู่ก้อนนั้น เมื่อใช้จนใกล้หมดมักจะเหลือทิ้งไว้ บางทีก็เก็บทิ้งลงถังขยะ ไปเพราะก้อนมันเล็กเกิน ซึ่งสาเหตุเหล่านี้ คณะผู้จดทำจึงเล็งเห็นถึงความสำคัญ จึงได้ทำ สบู่เหลวล้างมือจากเศษสบู่ก้อน เพื่อสามารถนำเศษสบู่ก้อนที่ไม่ได้ใช้แล้ว นำมาแปลงโฉมเป็นเป็นสบู่เหลวล้างมือ ใช้สะดวก สะอาด มือและช่วยบำรุงผิวมือให้เกิดความชุ่มชื่นได้    ประโยชน์ที่ได้รับจากการทำโครงงาน – ใช้ล้างทำความสะอาดมือ และช่วยบำรุงผิวมือให้เกิดความนุ่มชุ่มชื่น – สามารถเพิ่มรายได้ หรือสร้างอาชีพ…