ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้น ม. ๑และ๔ ๒๕๖๒

ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และ ๔ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒…

ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา 2562

ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และ ๔ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒…

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้าเรียนต่อ ปีการศึกษา 2562

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้าเรียนต่อ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และ ๔  ปีการศึกษา ๒๕๖๒…

รับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาในระดับชั้น ม.1 และ ม.4 ประจำปีการศึกษา 2562

โรงเรียนเทศบาล ๕ เด่นห้า สังกัดเทศบาลนครเชียงราย กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย เปิดรับสมัครนักเรียน เพื่อเข้าศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และ ๔ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒…
โครงการงานเวทีเสวนาโรงเรียนอีโคสคูลระดับประเทศ ครั้งที่ 2

โครงการงานเวทีเสวนาโรงเรียนอีโคสคูลระดับประเทศ ครั้งที่ 2

โรงเรียนเทศบาล 5 เด่นห้า นำโดยท่านผู้อำนวยการ นางอนุรักษ์ บุตรสาร เป็นตัวแทนเข้าร่วมงานเวทีเสวนาโรงเรียนอีโคสคูลระดับประเทศ ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 30-31 สิงหาคม 2560 ณ โรงแรมเอเซีย แอร์พอร์ท จังหวัดปทุมธานี…