ผลงานที่ภาคภูมิใจ

โรงเรียนเทศบาล 5 เด่นห้า รับรางวัล “สถาบันการศึกษาสร้างชาติดีเด่น”

โรงเรียนเทศบาล 5 เด่นห้า ได้รับรางวัลประกาศเกียรติคุณ “สถาบันการศึกษาสร้างชาติดีเด่น” จากสถาบันการสร้างชาติ…

โรงเรียนเทศบาล 5 เด่นห้า รับรางวัลชมรมเยาวชนสร้างชาติดีเด่น

เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน โรงเรียนเทศบาล 5 เด่นห้า ได้รับรางวัลชมรมเยาวชนสร้างชาติ (NBI-Youth Club) ดีเด่น ระดับภาคเหนือตอนบน…
ผลการแข่งขันงานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ประจำปี 2561 ณ เทศบาลนครภูเก็ต

ผลการแข่งขันงานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ประจำปี 2561 ณ เทศบาลนครภูเก็ต

ผลการแข่งขันงานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ประจำปี 2561 ณ เทศบาลนครภูเก็ต ระหว่างวันที่ 9-11 กันยายน 2561…
ทีมนักเรียนโรงเรียนเทศบาล 5 เด่นห้า รับรางวัลการประกวดผลงานเรื่องความดี D7Days

ทีมนักเรียนโรงเรียนเทศบาล 5 เด่นห้า รับรางวัลการประกวดผลงานเรื่องความดี D7Days

ทีมนักเรียนโรงเรียนเทศบาล 5 เด่นห้า ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับมัธยมศึกษา ในการประกวดผลงานประเภทหนังสั้นเรื่องความดี D7Days…
ผลการแข่งขัน งานแข่งขันทักษะวิชาการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับภาคเหนือ ประจำปี 2560

ผลการแข่งขัน งานแข่งขันทักษะวิชาการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับภาคเหนือ ประจำปี 2560

สรุปผลการแข่งขันทักษะวิชาการ ของนักเรียนโรงเรียนเทศบาล 5 เด่นห้า จากการเข้าร่วมแข่งขันทักษะวิชาการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 15 ประจำปี 2560 ณ จังหวัดพิษณุโลก ระหว่างวันที่ 12-14 กรกฎาคม 2560…
1 2 3