กิจกรรมของโรงเรียน

เทศบาลเมืองอุทัยธานี ศึกษาดูงานโรงเรียนเทศบาล 5 เด่นห้า

เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2562 คณะผู้บริหารเทศบาล ผู้บริหารสถานศึกษา คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา จากเทศบาลเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี เข้าเยี่ยมชมศึกษาดูงานโรงเรียนเทศบาล 5 เด่นห้า…

โรงเรียนวัดห้วยจรเข้วิทยาคม เข้าศึกษาดูงานการจัดการศึกษาด้านภาษาจีน

วันที่ 23 มกราคม 2562 โรงเรียนวัดห้วยจรเข้วิทยาคม จังหวัดนครปฐม เข้าศึกษาดูงานการจัดการศึกษาด้านภาษาจีน…

คณะศึกษาดูงานจากเทศบาลนครหาดใหญ่เยี่ยมชมโรงเรียนเทศบาล 5 เด่นห้า

เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2562 คณะผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา จากโรงเรียนเทศบาล 1 (เอ็งเสียงสามัคคี) เทศบาลนครหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เข้าเยี่ยมชมศึกษาดูงานโรงเรียนสิ่งแวดล้อมศึกษา (Eco-School) ณ โรงเรียนเทศบาล 5 เด่นห้า…
เปิดบ้านวิชาการ ท.5 น้อมนำศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน

เปิดบ้านวิชาการ ท.5 น้อมนำศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน

เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2562 โรงเรียนเทศบาล 5 เด่นห้า จัดงาน “เปิดบ้านวิชาการ ท.5 น้อมนำศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน”…
กีฬาสีภายในโรงเรียน ประจำปี 2561

กีฬาสีภายในโรงเรียน ประจำปี 2561

เมื่อวันที่ ๑๑-๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๑ โรงเรียนเทศบาล ๕ เด่นห้า ได้จัดการแข่งขันกีฬาสีภายในโรงเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑…
1 2 3 12