กิจกรรมของโรงเรียน

โรงเรียนเทศบาล 5 เด่นห้า ทำบุญทอดผ้าป่าขยะช่วยเราช่วยโลก

เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2562 โรงเรียนเทศบาล 5 เด่นห้า ทำบุญทอดผ้าป่าขยะช่วยเราช่วยโลก…

โรงเรียนเทศบาล 5 เด่นห้า ได้รับคัดเลือกจากสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคเหนือภาคที่ 1 ประจำปี 2562

โรงเรียนเทศบาล 5 เด่นห้า ได้รับคัดเลือกจากสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคเหนือภาคที่ 1 ประจำปี 2562…

เทศบาลเมืองอุทัยธานี ศึกษาดูงานโรงเรียนเทศบาล 5 เด่นห้า

เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2562 คณะผู้บริหารเทศบาล ผู้บริหารสถานศึกษา คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา จากเทศบาลเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี เข้าเยี่ยมชมศึกษาดูงานโรงเรียนเทศบาล 5 เด่นห้า…

โรงเรียนวัดห้วยจรเข้วิทยาคม เข้าศึกษาดูงานการจัดการศึกษาด้านภาษาจีน

วันที่ 23 มกราคม 2562 โรงเรียนวัดห้วยจรเข้วิทยาคม จังหวัดนครปฐม เข้าศึกษาดูงานการจัดการศึกษาด้านภาษาจีน…
1 2 3 13