วันคล้ายวันสวรรคตในหลวงรัชกาลที่ 9

วันคล้ายวันสวรรคตในหลวงรัชกาลที่ 9

โรงเรียนเทศบาล 5 เด่นห้า จัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร…