ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้น ม. ๑และ๔ ๒๕๖๒

ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และ ๔ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒…

ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา 2562

ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และ ๔ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒…

เทศบาลเมืองอุทัยธานี ศึกษาดูงานโรงเรียนเทศบาล 5 เด่นห้า

เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2562 คณะผู้บริหารเทศบาล ผู้บริหารสถานศึกษา คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา จากเทศบาลเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี เข้าเยี่ยมชมศึกษาดูงานโรงเรียนเทศบาล 5 เด่นห้า…

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้าเรียนต่อ ปีการศึกษา 2562

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้าเรียนต่อ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และ ๔  ปีการศึกษา ๒๕๖๒…

โรงเรียนวัดห้วยจรเข้วิทยาคม เข้าศึกษาดูงานการจัดการศึกษาด้านภาษาจีน

วันที่ 23 มกราคม 2562 โรงเรียนวัดห้วยจรเข้วิทยาคม จังหวัดนครปฐม เข้าศึกษาดูงานการจัดการศึกษาด้านภาษาจีน…
1 2 3 15