ชบาด่าง

7-57000-004-080

ชื่อพื้นเมือง

ชบาด่าง
ชื่อวิทยาศาสตร์
Hibiscus  rosa-sinensis L.
ชื่อวงศ์
MALVACEAE
ชื่อสามัญ
Snowflake Hibiscus

ประโยชน์

ใช้ในการจัดสวน เป็นไม้กระถาง ดอกเป็นไม้ดอกประดับ บางคนใช้ทาอาหารและอุตสาหกรรม , ยารักษาโรค , การประยุกต์ใช้ในเชิงวิทยาศาสตร์
ลักษณะเด่นของพืช
ใบเป็นสีขาวด่างทั้งต้น ดอกสีแดงสด
บริเวณที่พบ
ซุ้มหางนกยูงทิศตะวันตก