:: ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์โรงเรียนเทศบาล ๕ เด่นห้า ::
เลือกรายการ
หน้าหลัก
บุคลากรภายในโรงเรียน
 
ลิงค์ที่น่าสนใจ
 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 
ผลงานของนักเรียน
 
Ratchapruek Newsletter
ฉบับประจำเดือน ก.ค.55
 

free-website-hit-counters.com

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                       
 
ข่าวสารประชาสัมพันธ์

ประกาศรายชื่อนักเรียนผ่านการสอบคัดเลือก
เข้าเรียนประจาปีการศึกษา ๒๕๕๗ (เพิ่มเติม)

ความภาคภูมิใจของโรงเรียนเทศบาล ๕ เด่นห้า


นักเรียนโรงเรียนเทศบาล ๕ เด่นห้า รับพระราชทานถ้วยรางวัล
จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี
จากการชนะเลิศการแข่งขัน
Thailand Animation Contest 2010 ระดับมัธยมศึกษา
ณ ห้อง Auditorium ชั้น 3
อาคารศูนย์ประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์
วันที่ 24 มีนาคม พ.ศ.2554


ทีมเยาวชนโรงเรียนเทศบาล ๕ เด่นห้า
ได้รับรางวัลเยาวชนสร้างสรรค์นวัตกรรมท้องถิ่น
ระดับดีเลิศ ประจำปี ๒๕๕๖
ของสถาบันพระปกเกล้า
จากการดำเนินโครงการ "เครือข่ายภาษาล้านนา จากป้ออุ้ยแม่ป้า สู่ละอ่อนเด่นห้าฮักษากำเมือง"

 

ผลการแข่งขันที่นักเรียนเทศบาล ๕ เด่นห้า ได้เข้าร่วมงานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ๒๕๕๖
ณ อิมแพค เมืองทองธานี ระหว่างวันที่ ๑ - ๔ สิงหาคม ๒๕๕๕๖

  • นายศิระวัฒน์ บุญกิจ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๒
    จากการแข่งขันทักษะทางคอมพิวเตอร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
  • นางสาวกาญจนา ธุวะคำ , นางสาวดาริณี สุขใจ , นายอัครชา พรหมเทพ
    ได้รับรางวัลชมเชย จากการประกวดโครงงาน สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

 

สรุปผลการแข่งขันทักษะทางวิชาการของนักเรียนโรงเรียนเทศบาล ๕ เด่นห้า
ที่เข้าร่วมแข่งขันในงานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ ๑๑

ทีมหุ่นยนต์ของนักเรียนโรงเรียนเทศบาล ๕ เด่นห้า เข้าร่วมโครงการแข่งขันโอลิมปิกหุ่นยนต์ ประจำปี ๒๕๕๖
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑
ประกอบด้วย
นายฐิติพงศ์ จันทร์ฝาย
นายจักริช ตนฟู
นายวานุเทพ ทาวัน
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔

ครูที่ปรึกษา
นางสาวสุดารัตน์ วงศ์ยศ

กิจกรรมต่างๆของโรงเรียนเทศบาล ๕ เด่นห้า ในปีการศึกษา ๒๕๕๖

 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
                                       
                                       
โรงเรียนเทศบาล ๕ เด่นห้า สังกัดสำนักการศึกษา เทศบาลนครเชียงราย กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย
โทรศัพท์ 053-711976 โทรสาร 053-758608
ผู้ดูแลระบบ นายปราการ อินทยศ ตำแหน่ง ครู คศ.๒