วันที่ 3 ธันวาคม 2564 ดร.ผ่องพรรณ ปินตาแสน ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาล 5 เด่นห้า มอบหมายให้ นายสุเมธ มาบาง ครูชำนาญการ รับรางวัลโครงการโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School) รองชนะเลิศอันดับที่ 1 ระดับประเทศ ประจำปี 2564 จากนายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ณ โรงแรม ทีเค พาเลซ แอนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร