วันที่ 4 ธันวาคม 2564 ดร.ผ่องพรรณ ปินตาแสน ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาล 5 เด่นห้า มอบหมายให้ นายสุเมธ มาบาง ครูชำนาญการ นำนายภาณุวัฒน์ ธิแก้ว ม.5.4 ประธานสภานักเรียน เข้ารับรางวัล เยาวชนคนสร้างชาติ ๑ ในปณิธานความดีใต้ร่มบรมจักรีวงศ์ สาขาเยาวชนผู้ทำคุณประโยชน์ต่อสังคมเเละสิ่งเเวดล้อม จาก มล.วันชัย นวรัตน์ ณ MCC HALL เดอะมอลล์งามวงศ์วาน กรุงเทพมหานคร