วันที่ 3 ธันวาคม 2564 ดร.ผ่องพรรณ ปินตาแสน ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาล 5 เด่นห้า พร้อมรองผู้อำนวยการสถานศึกษา คณะครู และนักเรียน ร่วมทำกิจกรรมวันชาติไทย เพื่อสดุดีพระเกียรติคุณ รำลึกและอาลัยในพระมหากรุณาธิคุณ ถวายพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 และมอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่เข้าร่วมประกวดแข่งขันวาดภาพระบายสีในหัวข้อ “คนรุ่นใหม่ ใส่ใจรักชาติ ร่วมกันต้านภัยโควิด” โดยมีแกนนำสภานักเรียนร่วมทำความดี บำเพ็ญประโยชน์ Big Cleaning Day ณ วัดเชตุพน(สันโค้งน้อย)