วันที่ 1 ธันวาคม 2564 ดร.ผ่องพรรณ ปินตาแสน ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาล 5 เด่นห้า เป็นประธานในพิธีเปิด กิจกรรมวันเอดส์โลก โดยมอบหมายให้ ครูวรชาติ ภูลคร นำทีมงานสภานักเรียนเป็นแกนนำ ดูแลนักเรียน เข้าร่วมกิจกรรม ซึ่งกิจกรรมวันนี้เป็นความร่วมมือระหว่างมูลนิธิ M-plus ร่วมกับ โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ มาให้ความรู้เรื่องโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ให้บริการตรวจสุขภาพโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายสำหรับนักเรียน และคณะครูที่สนใจ