การสอบคัดเลือก นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2564 รอบทั่วไป

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2564

โรงเรียนเทศบาล 5 เด่นห้า ดำเนินการสอบคัดเลือก นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2564 รอบทั่วไป
📌 วันที่ 24 ก.พ.2564 ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกภาคความรู้พื้นฐาน
🎐 วันที่ 28 ก.พ. 2564 สอบสัมภาษณ์ผู้ผ่านการคัดเลือก
🎐วันที่ 3 มี.ค. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก
📝 วันที่ 6 มี.ค. 2564 รับรายงานตัวนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4