การเข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ เขตการแข่งขันที่ 5 ประเภทกีฬาแฮนด์บอลชายหาด

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2563

ด.ญ. นิรชา สมบัติเจริญวุฒิ
นักเรียนชั้น ม.3 โรงเรียนเทศบาล 5 เด่นห้า เข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ เขตการแข่งขันที่ 5 ประเภทกีฬาแฮนด์บอลชายหาด โดยมี นายวรวิทย์ กิตติวงค์ รองผู้อำนวยการสถานศึกษา เป็นผู้ควบคุมทีม/ผู้ฝึกสอน และ ครูโอภาส วงค์ชัย ผู้ช่วยผู้ฝึกสอน
ผลการแข่งขัน ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 เป็นตัวแทนภาคเหนือเข้าร่วมการแข่งขันฯ ในระดับประเทศ การแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 42 “เทียนนกแก้วเกมส์” ระหว่างวันที่ 11 – 19 ก.พ. 2554 ณ จังหวัดเชียงใหม่ จัดโดยกรมพลศึกษา