คณะครู และ นักเรียน โรงเรียนอนุบาลเมืองเชียงราย(สันทรายราษฎร์ดรุณานุเคราะห์) ในการเข้าศึกษาดูงานการดำเนินกิจกรรม การจัดการขยะภายในโรงเรียน (Zero Waste School)

วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564

นางอนุรักษ์ บุตรสาร ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาล 5 เด่นห้า ให้การต้อนรับ คณะครู และ นักเรียน โรงเรียนอนุบาลเมืองเชียงราย(สันทรายราษฎร์ดรุณานุเคราะห์) ในการเข้าศึกษาดูงานการดำเนินกิจกรรม การจัดการขยะภายในโรงเรียน (Zero Waste School)