ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล 4 สันป่าก่อ พร้อมทั้งตัวแทนคณะครู ร่วมประชุมวางแผนงานดำเนินกิจกรรมการจัดการขยะภายในโรงเรียน (Zero Waste School)

วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564

นางอนุรักษ์ บุตรสาร ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาล 5 เด่นห้า ให้การต้อนรับ นายธเนศพล ติ๊บศูนย์ ผู้อำนวยการสถานศึกษา นายมานพ ถมยา รองผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาล 4 สันป่าก่อ พร้อมทั้งตัวแทนคณะครู ในการร่วมประชุมวางแผนงานดำเนินกิจกรรมการจัดการขยะภายในโรงเรียน (Zero Waste School)