กิจกรรมทำบุญตักบาตรข้าวสาร เนื่องในเทศกาลขึ้นปีใหม่ 2564

วันที่ 8 มกราคม 2564

นางอนุรักษ์ บุตรสาร ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาล 5 เด่นห้า ผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และ นักเรียน ร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสาร เนื่องในเทศกาลขึ้นปีใหม่ เพื่อความเป็นสิริมงคล และเป็นการเริ่มต้นสิ่งที่ดี ในปี 2564