ประกาศโรงเรียนเทศบาล 5 เด่นห้า เรื่องเปิดทำการเรียนการสอนเต็มรูปแบบ

ประกาศโรงเรียนเทศบาล 5 เด่นห้า เรื่องเปิดทำการเรียนการสอนเต็มรูปแบบ ในวันพฤหัสบดี ที่ 13 สิงหาคม 2563