กิจกรรมจิตอาสา เพื่อแสดงถึงความรับผิดชอบ และความเสียสละของครูที่มีต่อสังคม เนื่องในสัปดาห์วันครู

วันที่ 11 มกราคม 2564

นางอนุรักษ์ บุตรสาร ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาล 5 เด่นห้า นำคณะผู้บริหาร และคณะครูสายชั้นม.ปลาย ทำกิจกรรมจิตอาสา เพื่อแสดงถึงความรับผิดชอบ และความเสียสละของครูที่มีต่อสังคม เนื่องในสัปดาห์วันครู
โดยคณะครูสายชั้นม.ต้น จะร่วมทำกิจกรรมจิตอาสาในวันพุธที่ 13 ม.ค. 2564