ผู้อำนวยการสถานศึกษา พร้อมทีมงานแนะแนวของโรงเรียน ออกแนะแนวประชาสัมพันธ์การเข้าศึกษาต่อระดับชั้นม.1 ในปีการศึกษา 2564

วันที่ 28 มกราคม2564

นางอนุรักษ์ บุตรสาร ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาล 5 เด่นห้า มอบหมายให้ทีมงานแนะแนวของโรงเรียน ออกแนะแนว ณ โรงเรียนอนุบาลหัวฝาย และ โรงเรียนบ้านน้ำลัด โดยได้ประชาสัมพันธ์ การเข้าศึกษาต่อระดับชั้นม.1 ในปีการศึกษา 2564 ของโรงเรียน