การแข่งขันฟุตซอลกีฬานักเรียน - นักศึกษาระหว่างโรงเรียน ประจำปี 2563

วันที่ 1 ตุลาคม 2563

นางอนุรักษ์ บุตรสาร ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาล 5 เด่นห้า มอบหมายให้ ครูโอภาส วงค์ชัย ครูกลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา เป็นผู้ฝึกสอน นำนักเรียนเข้าร่วม การแข่งขันฟุตซอลกีฬานักเรียน – นักศึกษาระหว่างโรงเรียน ประจำปี 2563 จ.เชียงราย ณ สนามมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ผลการแข่งขัน โรงเรียนเทศบาล 5 เด่นห้า ชนะ โรงเรียนสันติวิทยา