ประกาศรายชื่อนักเรียนที่สอบผ่านข้อเขียน และมีสิทธ์สอบสัมภาษณ์ รอบโควตาวิชาการ

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่สอบผ่านข้อเขียน และมีสิทธ์สอบสัมภาษณ์ รอบโควตาวิชาการ โรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครเชียงราย ขอให้ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ มาทำการสอบสัมภาษณ์ พร้อมกับผู้ปกครอง ในวันอาทิตย์ ที่ 17 ม.ค. 64 ณ โรงเรียนเทศบาล 5 เด่นห้า เวลา 08.00 -12.00 น. หากไม่มาสอบสัมภาษณ์ ถือว่าสละสิทธิ์

  • ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
  • ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4